Chandramukha Swami - Bhagavad-Gita Cap 2 Verso 14

See video
Author: 
Kṛśāṅgī Devī Dāsī
Runtime: 
0:58:21

mātrā-sparśās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās tāḿs titikṣasva bhārata