Festival of Chariots music (ISKCON Ratha Yatra BH 2011 Brazil)

See video
Author: 
Radha Krysna
Runtime: 
0:03:15

Music Festival of Chariots (Música Festival de Carros) ou Ratha Yatra.
As fotos são do Ratha Yatra BH 2011 ISKCON.
Ratha Yatra Belo Horizonte City - Brazil - 2011th year - ISKCON.