Sri Gaura Purnima - Holi 2013, Tenerife, Spain

See video
Author: 
ISKCON Tenerife Canarias
Runtime: 
0:10:16

Abhishek de Gaura Nitai con bhajans de Tarana Chaitanya y Shyamasundar Prabhus