Chennai - "no autorickshaws tour" (10/20)

See video
Author: 
Safari-Pena Travel
Runtime: 
0:08:15

A small 4 hour tour in Chennai "no autorickshaws tour"