Durban Rathayatra 2008 - Final Kirtana

See video
Author: 
bcswami
Runtime: 
0:09:15

Vaiyasaki prabhu leads the final kirtana at the Durban Rathayatra 2008