Hare Krishna movement, Jaipur, Govardhan puja - 2012

See video
Author: 
HARE KRISHNA MOVEMENT
Runtime: 
0:06:46

Sri Sri Krishna Balaram Mandir Jaipur.