Mount Abu Shankar Mutt - Rajasthan

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:03:00