Prabhupada Katha by Indradyumna Swami and Umapati Swami

See video
Author: 
RadhanathSwamiMedia
Runtime: 
0:51:44

Srila Prabhupada Katha by HH Indradyumna Swami Along with HH Umapati Swami, HG Bhavananada Prabhu and HG Vayasaki Prabhu. A Lecture was given during Mayapur Yatra 2007.