Sri Lalitha Devi Peetam, Srisailam, Kurnool

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:00:49