Vaiyasaki Das - Vamsidhari Krishna Murari

See video
Author: 
VaiyasakiDas
Runtime: 
0:02:56

Vaiyasaki Das sings 'Vamsidhari Krishna Murari' from his album 'Charana Kamal' available at www.Kirtan.org