Varanasi Ghats - Kashi Vishwanatha Temple - Triveni

See video
Author: 
Navin Kumar Keerthi Prakash
Runtime: 
0:10:11

Ghats of Varanasi - Kashi Vishwanatha Jyothirlinga Shakthipeeth Temple - Varuna & Asi River Confluence - Uttar Pradesh - India