Odissi dance by Shankaravaranam Pallavi

See video
Author: 
nandinighosal
Runtime: 
0:09:02

A rhythmic pure dance based on EKTALI and Raga SHANKARAVARANAM. Choreographed by Guru Kelucharan Mahapatra.